Навчальна робота

На кафедрі наявне сучасне спеціалізоване обладнання виробництва компанії HUAWEI (КНР) для комутації та маршрутизації даних в мережевих інфраструктурах великих підприємств, яке зараз використовується для проведення лабораторних практикумів та експериментальних досліджень.

/images/studying/02.jpg

Проведення лабораторних робіт кандидатами фізико-математичних наук А. М. Коноваловим та О. С. Баужею в класі HUAWEI

В лабораторії цифрового зв’язку на кафедрі є сучасне обладнання фірми MIPS Technologies, з якою у кафедри існують наукові контакти. Обладнання використовується для проведення лабораторних та практичних занять, зокрема, новітні плати DE1 фірми Altera, використовуються при проведенні лабораторних занять з цифрової логіки, архітектури комп’ютерів, тощо.

/images/studying/03.jpg

Проведення лабораторних робіт доцентом О. В. Барабановим в лабораторії цифрового зв’язку

/images/studying/01.jpg

Робочі місця та обладнання виробництва компанії HUAWEI

/images/studying/04.jpg

Мікропроцесорна лабораторія з сучасним обладнанням провідних фірм

/images/studying/05.jpg

Експериментальний стенд та збільшене зображення плати ALTERA DE1

Весною 2017 року було підписано меморандуму між факультетом радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем Київського національного університету імені Тараса Шевченка і представництвом корпорації IBM «IBM Ukraine».В рамках співпраці на кафедру комп'ютерної інженерії було передано в експлуатацію сучасний сервер IBM Power 550 з Unix-платформою AIX.

/images/studying/ibm-1.jpg

Сервер IBM Power 550, що використовуэться в навчальному процесі

/images/studying/ibm-2.jpg

Професор С. Д. Погорілий та представник корпорації «IBM Ukraine» О.М. Данько в лабораторному класі IBM кафедри

Окрім власних обладнаних лабораторій, кафедра комп’ютерноі інженерії використовує в навчальному процесі колективні ресурси університету, що обслуговуються Інформаційно-обчислювальним центром (ІОЦ). Зокрема: - перший високопродуктивний обчислювальний кластер, що було побудовано за сприяння корпорації Intel на базі ІОЦ. Цей ресурс активно використовується і для проведення наукових досліджень в різних галузях. - високонадійний мейнфрейм IBM Z800 - мережеве обладнання лабораторії Cisco

/images/studying/06.jpg

Обговорення і аналіз наукових розрахунків професором С. Д. Погорілим та доцентом Ю. В. Бойко