Наукова робота на кафедрі складається з таких напрямів:

  • застосування новітніх методів і підходів для створення та аналізу суперкомп’ютерних систем і методології високопродуктивних обчислень (математичний апарат модифікованих систем алгоритмічних алгебр і алгебри процесів реального часу, генетичні алгоритми, шаблони потоків робіт і кольорові мережі Петрі тощо)
  • використання сучасних ІТ-технологій для створення високопродуктивних обчислювальних і розподілених систем
  • новітні методи створення та дослідження систем цифрового зв’язку

Наукові статті викладачів і співробітників кафедри друкуються в провідних міжнародних і фахових журналах, таких як «Applied and Computational Mathematics» (ISSN 1683-3511), «Proceedings of the Institute of Applied Mathematics» (ISSN 2225-0530), «Математичнi машини i системи», «Проблеми програмування», «Кибернетика и системный анализ», «Вісник Київського університету, серія: фізико-математичні науки», «Український фізичний журнал», «Journal of Automation and Information Sciences», «Instruments and Experimental Techniques», «Physical Review B» тощо.

Двоє викладачів кафедри комп’ютерної інженерії (професори В. А. Львов і С. Д. Погорілий) є членами спеціалізованих вчених рад (Д 26.001.09, Д 26.248.01, Д 11.184.01), один викладач є членом Експертної ради ДАК МОН України з питань інформатики, кібернетики та приладобудування, один викладач (доцент Ю. В. Бойко) є членом науково-технічної ради Державної цільової науково-технічної програми впровадження і застосування грід-технологій, а також членом науково-методичної комісії інформатизації та комп’ютеризації закладів освіти (відділення дошкільної та загальної середньої освіти).

Основні наукові проекти кафедри:

  • створено та наповнено перший сегмент Українських академічних GRID-ресурсів, що об’єднав 5 обчислювальних GRID-кластерів Київського національного університету імені Тараса Шевченка та інститутів НАН України
  • за допомогою математичного апарату систем алгоритмічних алгебр створено схематологію паралельних найбільш поширених алгоритмів маршрутизації (в протоколах RIP, OSPF тощо) в мережах великих підприємств, Intranet-мережах та Internet
  • створено інструментальні засоби моделювання та оцінки таких алгоритмів
  • створено та введено в експлуатацію перший в Україні обчислювальний кластер (суперкомп’ютер) для вирішення задач в галузях фундаментальних та прикладних наук, що потребують великих витрат машинного часу та оперують великими об’ємами інформації

Аспірантура кафедри комп’ютерної інженерії включає дві спеціальності:

  • 01.05.03 – «математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем»
  • 05.13.05 – «комп'ютерні системи та компоненти»

За останні 4 роки викладачі кафедри підготували 6 кандидатів технічних наук:

В. А. Мар’яновський, М. І. Трібрат, І. В. Білоконь (спеціальність 05.13.05 – «комп'ютерні системи та компоненти»)

Р. І. Левченко, І. Ю. Шкуліпа, Р. В. Білоус (спеціальність 01.05.03 – «математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем»)

В поточному році троє аспірантів кафедри подали дисертації у вчені ради до захисту (спеціальність 05.13.05 – «комп’ютерні системи та компоненти»).

Міжнародні наукові конференції

Активну участь у міжнародних наукових конференціях беруть студенти кафедри комп’ютерної інженерії. На міжнародній федеративній науковій конференції з комп’ютерних наук та інформаційних систем (FedCSIS), що проходила з 13 по 16 вересня 2015 р. у м. Лодзь (Польща), студент 2-го курсу магістратури Артем Потебня виступив із науковою доповіддю.

Прийом учасників конференції

Прийом учасників конференції

Відкриття конференції

Відкриття конференції

Артем Потебня під час доповіді

Артем Потебня під час доповіді

В Бакінському університеті (Азербайджан) з 27 по 29 серпня 2015 р. відбулася п’ята міжнародна конференція COIA 2015 (Control and Optimization with Industrial Applications), на якій професором С. Д. Погорілим було представлено доповідь з методу комбінаторної оптимізації.

В президії конференції

В президії конференції

Наноцентр Бакінського університету

Наноцентр Бакінського університету

Під час перерви на каву

Під час перерви на каву. Професори С. Бойд (Стенфордський університет, США) та С. Д. Погорілий

Починаючи з 2000 р. й дотепер, професор В. А. Львов співпрацює з Університетом Балеарських островів (Іспанія). На запрошення Ради правління UIB він здійснив 7 візитів на умовах повного професора. Останній візит відбувся у червні-липні 2015 р.

Професор В. А. Львов та завідувач лабораторії фізики матеріалів професор Е. Цезарі працюють над спільною статтею з фізики магнітних сплавів

Професор В. А. Львов та завідувач лабораторії фізики матеріалів професор Е. Цезарі працюють над спільною статтею з фізики магнітних сплавів

Експериментальна установка для дослідження метамагнітних фазових переходів у магнітних полях до 30 кЕ та інтервалі температур від 120 К до 400 К

Експериментальна установка для дослідження метамагнітних фазових переходів у магнітних полях до 30 кЕ та інтервалі температур від 120 К до 400 К

В Університеті міста Берн (Швейцарія) з 2 по 5 червня 2015 р. відбулася щорічна міжнародна конференція NorduGrid та технічна нарада з питань розвитку програмного забезпечення для побудови грід-інфраструктур Advanced Resource Connector.

Головний корпус університету м. Берн

Головний корпус університету м. Берн

На конференції, співробітниками кафедри кандидатами технічних наук А. О. Сальніковим та Є. А. Слюсарем було представлено ряд доповідей щодо роботи Українського національного ГРІД та створених програмних рішень.

А. О. Сальніков робить доповідь

А. О. Сальніков робить доповідь

Є. А. Слюсар під час роботи конференції

Є. А. Слюсар під час роботи конференції