Захист дисертації

/images/news/184b7cb84d7b456c96a0bdfbbeaa5f14_L.jpg

Колектив кафедри вітає співробітника В. В. Федорова з успішним захистом дисертаційної роботи «Спектральні властивості одновимірних фотонних кристалів з трьома півхвильовими резонаторами», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків (науковий керівник – доктор фізико-математичних наук, професор Ю. О. Первак).