Вийшли з друку монографія і навчальний посібник

Видано монографію «Методи кластерних обчислень», підготовлену колективом викладачів кафедри комп’ютерної інженерії (С. Д. Погорілий, Ю. В. Бойко, Р. І. Левченко, В. А. Мар’яновський), і навчальний посібник з грифом МОН України «Програмування числових методів мовою Python» (А. Ю. Дорошенко, С. Д. Погорілий, Я. Ю. Дорогий, Є. В. Глушко; за редакцією члена-кореспондента НАН України А. В. Анісімова).