Видано підручник «Програмування числових методів мовою Phyton»

У підручнику викладено основні відомості про засоби та методи програмування мовою Python, яка є універсальною інтерпретованою, об’єктно-орієнтованою мовою програмування високого рівня, що розвивається у відкритих вихідних кодах на багатьох платформах і надається безкоштовно для загального користування.

Підручник призначений для студентів вищих навчальних закладів із напрямів підготовки «Інформатика», «Прикладна математика», «Програмна інженерія», «Комп’ютерна інженерія», «Системна інженерія», а також науковців, інженерів, аспірантів і всіх зацікавлених у швидкому розробленні прикладних програм наукового спрямування.