Сальніков А.О. і Слюсар Є.А. – лауреати премії Президента України для молодих вчених 2018 р.

/images/news/fc1da7257992fc36032e11db3df7a664_L.jpg

Указом Президента України два співробітники кафедри Комп’ютерної інженерії отримали високу відзнаку країни в своїй сфері за наукову роботу «Створення високопродуктивної інфраструктури в грід для досліджень конформаційних змін біополімерів».

Головним результатом роботи є створення інтегрованої інформаційно-обчислювальної платформи, що дозволило значно підвищити ефективність обчислень у комп'ютерних дослідженнях біологічних макромолекул та їхніх комплексів. Отримано нові вагомі результати щодо структури і структурної динаміки тирозил-тРНК синтетази людини та комплексів, утворених за участі цього ферменту, а також молекулярних механізмів впливу мутацій, асоційованих із нейропатією Шарко-Марі-Туса.

Представлені дані поглиблюють існуючі уявлення про молекулярні механізми функціонування аміноацил-тРНК синтетаз та відкривають шлях для подальших експериментальних досліджень.

Над роботою працювала команда з трьох провідних науковців України в галузях інформаційних технологій та біоінформатики: Савицький Олександр Вячеславович — кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Інституту молекулярної біології і генетики НАН України; Сальніков Андрій Олександрович — кандидат технічних наук, асистент кафедри комп’ютерної інженерії Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Слюсар Євген Андрійович — кандидат технічних наук, асистент кафедри комп’ютерної інженерії Київського національного університету імені Тараса Шевченка.