Погорілий Сергій Дем’янович

/images/personas/pohorilyi.jpg

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерної інженерії факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем, лауреат Державної премії України в галузі науки та техніки

Основна інформація

Галузі наукових досліджень:

 • схематологія паралельних алгоритмів для суперкомп’ютерних обчислень та дослідження їх імплементацій при проведенні кластерних обчислень (грунтується на математичному апараті модифікованих систем алгоритмічних алгебр Глушкова та алгебрі процесів реального часу (RTPA)

 • застосування генетичних алгоритмів в високопродуктивних комп’ютерних системах

 • архітектури гомогенних та гетерогенних кластерних систем і методи організації кластерних обчислень

 • Комп'ютерна лінгвістика

Викладацький досвід

Понад 25 років в Київському університеті читає лекції для студентів з курсів:

 • дискретна математика

 • методологія проектування відкритих комп’ютерних систем

 • програмування для UNIX-платформ

Впродовж багатьох років викладав курси:

 • програмне конструювання

 • новітні операційні системи

 • створення застосувань Internet

Найважливіші наукові праці

Монографії:

Погорілий С. Д., Бойко Ю. В., Левченко Р. І., Марьяновський В. А. Методи кластерних обчислень. ВПЦ «Київський університет», 2013, 350 с.

Підручники з грифом МОН України:

 1. Погорілий С. Д. Програмне конструювання. Підручник серії Автоматизація наукових досліджень за редакцією академіка АПН України Третяка О. В. ВПЦ «Київський університет», 2-е видання, 2007, 438 с.

 2. Погорілий С. Д., Калита Д. М. Комп'ютерні мережі. Апаратні засоби та протоколи передачі даних. Підручник серії Автоматизація наукових досліджень за редакцією академіка АПН України Третяка О. В., ВПЦ «Київський університет», 2007, 456 с.

Статті у рецензованих наукових журналах:

 1. Pogorilyy S. D., Lozytskyi S. I. Finding Strongly Connected Components in Parallel. Applied and Computational Mathematics, vol. 6, 2007, no. 2, p.p. 121-130.

 2. Pogorilyy S. D., Boyko Yu. V., Lozitskiy S. I., Gusarov A. D. Formalized Methods of paralleling the Goldberg-Tarjan Algorithm. Journal of Automation and Information Sciences, Vol. 40, No 9, 2008, p.p. 64-75.

 3. Pogorilyy S. D., Gusarov A. D. Paralleling of Edmonds-Karp Net Flow Algorithm. Applied and Computational Mathematics, vol. 5, 2006, no. 2, p.p. 121-130.

 4. Pogorilyy S. D., Boyko Yu. V., Gusarov A. D., Lozytskyi S. I. An Approach to the Parallel Solution of a High-dimensional Basic Flow Problem. Cybernetics and Systems Analysis, Volume 45, Issue 2 (March 2009), p.p. 291-296. Springer Science and Business Media Inc. ISSN: 1060-0396.

 5. S. D. Pogorilyy and I. Yu. Shkulipa. A Conception for Creating a System of Parametric Design of Parallel Algorithms and Their Software Implementations. Cybernetics and System Analysis, Volume 45, Issue 6 (November 2009), p.p. 952-958. Springer Science and Business Media Inc. ISSN: 1060-0396.

Наукові роботи входять до міжнародних наукометричних баз даних Scopus, Thomson Reuters, Index Copernicus, Google Academy тощо.

Науково-організаційна робота

Активно керує роботою чотирьох аспірантів, формує наукову школу. Протягом останніх трьох років під його керівництвом захищено п’ять кандидатських дисертацій і одну прийнято до захисту (спеціальності 01.05.03 та 05.13.05).

Приймає участь у роботі редакційних колегій міжнародних наукових журналів «Applied and Computational Mathematics» (ISSN 1683-3511) і «Proceedings of the Institute of Applied Mathematics» (ISSN 2225-0530), є членом редакційних колегій наукових журналів «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка» (серія фізико-математичні науки) і «Наукові праці ДонНТУ» (серія інформатика, кібернетика і обчислювальна техніка). Опублікував понад 220 наукових робіт, серед яких 6 монографій, 3 підручники, 11 навчальних посібників.

За останні п’ять років був членом програмного комітету міжнародних конференцій COIA 2011, COIA 2013, TAAPSD 2011, TAAPSD 2012, TAAPSD 2013 тощо. Виступав із доповідями на семи міжнародних наукових конференціях за межами України.

Проводить значну науково-організаційну роботу: працює у складі експертної ради ДАК МОН України з інформатики та приладобудування; у складі Вченої ради по захисту докторських дисертацій Д 26.001.09 (факультет кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка), є вченим секретарем Комплексної наукової програми «Інформатизація суспільства» Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Неодноразово проходив стажування у провідних комп’ютерних центрах і має 11 міжнародних сертифікатів.

Додаткова інформація

Життєве кредо:

Роби добре відразу (німецьке прислів’я).

Досконалість не там, де нема чого додати, а там, де нема чого вилучити (французьке прислів’я).

Хоббі: концерти класичної музики, література з історії, подорожі.