Коновалов Андрій Миколайович

/images/personas/konovalov.jpg

кандидат фізико-математичних наук, асистент

Основна інформація

1974 р.н., закінчив радіофізичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 1996 р. В 2005 р. захистив кандидатську дисертацію «Компоненти спектрів характеристичних втрат енергії електронів, відбитих плівками Al, In та Ge».

Наукова робота присвячена експериментальним дослідженням процесів взаємодій електронів середніх енергій (100–1000 еВ) з поверхневою областю твердих тіл методом спектроскопії характеристичних втрат енергій електронів (ХВЕЕ). Особлива увага приділяється вивченню процесів, що призводять до виникнення суттєвої залежності форми спектрів ХВЕЕ ряду твердих тіл від кута розсіяння електронів при незмінних кутах їх падіння та виходу, а також процесів збудження мультипольного поверхневого плазмону.

Читає лекційні курси «Комп’ютерний експеримент», «Системи символьної математики», «Методи дослідження напівпровідникових матеріалів та структур», проводить семінарські та лабораторні заняття. Автор 15 наукових праць.

Найважливіші наукові праці:

  1. Krynko Y. M., Konovalov A. M., Nakhodkin M. G. A new approach to analysis of reflection electron energy loss spectra // J. Electr. Spectrosc. and Related Phenom. – 2002. – Vol. 122. – P. 231-237.

  2. Konovalov A. M., Krynko Y. M., Musatenko Yu. S., Nakhodkin M. G. Analysis of the principal components for REEL spectra of indium // J. Electr. Spectrosc. and Related Phenom. – 2003. – Vol. 133. – P. 27-37.

  3. Konovalov A. M., Krynko Yu. M., Nakhodkin M. G. Principal component analysis of angular dependences of reflection electron energy loss spectra of Ge // Ukr. J. Phys. – 2004. – V. 49, N 8. – P. 794-798.