Бойко Юрій Володимирович

/images/personas/boiko.jpg

кандидат фізико-математичних наук, доцент, начальник Інформаційно-обчислювального центру університету, лауреат Державної премії України в галузі науки та техніки

Основна інформація

Народився у 1962 р. У 1984 р. закінчив радіофізичний факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Радіофізика і електроніка». Захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 01.04.10 – «фізика напівпровідників і діелектриків». Після проходження строкової служби в лавах Збройних сил з 1986 р. працює в університет інженером науково-дослідної частини. З 1988 р. навчався в аспірантурі на кафедрі напівпровідникової електроніки. Працював старшим інженером, начальником сектору науково-методичного центру з підготовки та перепідготовки інженерних кадрів Київського університету імені Тараса Шевченка.

З 1993 р. на викладацькій роботі – асистент кафедри радіоелектроніки радіофізичного факультету. З 2000 р. – доцент кафедри напівпровідникової електроніки (спеціалізація «Автоматизація наукових досліджень»). З 1999 р. призначений Начальником інформаційно-обчислювального центру Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2006 р. – завідувач кафедри напівпровідникової електроніки (нині – кафедра комп’ютерної інженерії).

За період викладацької роботи ним підготовлено велику кількість нових лекційних та лабораторних курсів. Викладаються курси та проводяться лабораторні роботи зі спеціалізації «Автоматизація наукових досліджень»: «Сучасні пакети прикладних програм», «Апаратна конструкція ЕОМ та зовнішні пристрої», «Мікропроцесорна техніка» (розділ «Схемотехніка»), «Автоматизація наукових досліджень» та «Видавничі системи» для студентів радіофізичного факультету.

Наукова діяльність пов’язана з дослідженнями глибоких рівнів у напівпровідниках та структурах на їх основі. За час роботи створено автоматизовані спектрометри глибоких рівнів у напівпровідниках, досліджено велику кількість нових матеріалів та структур на їх основі. Значна увага приділялась розробці методик вимірів та обробки результатів експериментів. Розроблено методику отримання густини станів у випадку неперервного спектра глибоких рівнів та розділення РСГР-спектрів у випадку складного спектру.

Значна увага приділяється впровадженню у навчальний процес на кафедрі сучасних комп’ютерних технологій. Впровадження навчальних курсів з академічної програми компанії Cisco Systems (Регіональна мережева академія Cisco System при університеті створена під керівництвом Ю. В. Бойка) дозволило підняти викладання інформаційних технологій на сучасний рівень. За спільним з компанією Intel проектом було створено лабораторію паралельних обчислень та побудовано перший в Україні обчислювальний кластер. Використання високих обчислювальних потужностей дозволило значно підвищити рівень наукових розрахунків та впровадити у навчальний процес університету цілу низку курсів, пов’язаних з паралельними обчисленнями.

Опубліковано понад 50 наукових робіт, серед них – підручник «Засоби та системи автоматизації наукових досліджень». Нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеню.

Найважливіші наукові праці:

  1. O. V. Tretyak, V. A. Skryshevskу, V. A. Vikulov, Yu. V. Boyko, V. M. Zinchuk. A study of surface electronic states in metal-porous silicon-silicon structures. Thin Solid Films 445 (2003), с. 144-150.

  2. Ю. В. Бойко, С. Д. Погорілий, Д. Б. Грязнов, О. Д. Ломакін, В. А. Мар’яновський. Концепція створення гнучких гомогенних архітектур кластерних систем. Проблеми програмування, 2008, № 2-3, с. 84-90.

  3. Ю. В. Бойко, О. О. Судаков, М. Г. Зінов’єв, С. Я. Свістунов. Український академічний ГРІД: досвід створення і перші результати експлуатації. Математичні машини і системи, 2008, № 1, с. 67-84.

  4. O. Sudakov, I. Meshcheriakov, Y. Boyko. CHPOX: Transparent Checkpointing System For Linux Clusters. Proc. 4-th IEEE Workshop IDAACS 2007, September 6–8, 2007, Dortmund, Germany. PP. 159-164.

  5. Ю. В. Бойко, Р. И. Левченко, А. А. Судаков, С. Д. Погорелый. Система автоматического динамического распараллеливания вычислений для многопроцессорных компьютерных систем. Управляющие машины и системы, 2008, № 3 , с. 66-72.

  6. С. Д. Погорілий, Д. Б. Грязнов, Ю. В. Бойко, М. І. Трібрат. Аналіз методів підвищення продуктивності комп’ютерів з використанням графічних процесорів і програмно-апаратної платформи CUDA. Математичні машини і системи, 2010, № 1, c. 40-54.

Інтерв’ю у студентській неофіційній газеті факультету «РФФ.Live»