Видано підручник «Програмування числових методів мовою Phyton»

У підручнику викладено основні відомості про засоби та методи програмування мовою Python, яка є універсальною інтерпретованою, об’єктно-орієнтованою мовою програмування високого рівня, що розвивається у відкритих вихідних кодах на багатьох платформах і надається безкоштовно для загального користування.

Читати далі…

Захист дисертації

/images/news/184b7cb84d7b456c96a0bdfbbeaa5f14_L.jpg

Колектив кафедри вітає співробітника В. В. Федорова з успішним захистом дисертаційної роботи «Спектральні властивості одновимірних фотонних кристалів з трьома півхвильовими резонаторами», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків (науковий керівник – доктор фізико-математичних наук, професор Ю. О. Первак).