Наші випускники

/images/abiturient/d_kalita.jpg

Дмитро Калита

Директор представництва корпорації Intel по Україні, Білорусі і Молдові з 2014 по 2017 роки.

Основна інформація

Закінчив магістратуру радіофізичного факультету на кафедрі напівпровідникової електроніки у 1998 р. З 1998 по 2001 рр. навчався в аспірантурі факультету (науковий керівник – професор С. Д. Погорілий) та викладав курси: «Основи комп’ютерних мереж» та «Об’єктно-орієнтоване програмування» для магістрів. Автор кількох наукових праць, посібника та співавтор двох видань підручника «Комп’ютерні мережі», який має гриф МОН України.

Хоббі: сучасна музика, мандрівки та гаджети.

Побажання для абітурієнтів та студентів

Освіта та проведений в Київському національному університеті час, навчили мене не просто механічно підставляти цифри до формул та працювати від 8-ї до 17-ї, а мислити та вирішувати нестандартні завдання. У сучасному світі високих технологій знання – це постійний пошук нового. Саме цьому і навчають на кафедрі комп’ютерної інженерії факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем.

Інформаційні технології за остання 20 років пройшли надзвичайно довгий шлях. Зараз це навіть не прості та зрозумілі пристрої на системи – це частина життя кожної сучасної людини. Знання перетворились на сучасну кров економіки всього світу. Ступінь магістра та сучасну базу знань, отримані на факультеті, дозволили мені швидко знайти цікаву роботу та перевести потенціал класичної освіти до прикладного рівня повсякденної праці.

Хочу підкреслити, що саме класична освіта університету та старання мого наукового керівника дозволили з часом зрозуміти, що не самі знання, а розуміння та вміння правильно користуватися процесом пізнання і є головною конкурентною перевагою у житті. Покоління електроніки та комп’ютерів змінюються кожного року, а базові принципи залишаються стабільними на довгі роки.

Завдяки університету, я знаю як працюють транзистори, як вимірюються величини та будуються датчики, як створюється схемотехніка, за що відповідають різні частини комп’ютерних систем, де і для чого використовуються різноманітні алгоритми, принципи побудови обчислювальних мереж – це і є необхідна основа для моєї теперішньої роботи.

Процес опанування та продажу на ринку нових найсучасніших технології вимагає розуміння глибинних принципів та швидкої реакції. За 6 років навчання більша половина прикладних знань в ІТ може застаріти, тому тільки постійна самоосвіта та пошук знань зможе зберегти конкурентну перевагу людини в сучасному світі.

Чим відрізняється «Комп’ютерна інженерія» від «Програмної інженерії»?

Професійна підготовка у галузі комп’ютерної інженерії – це знання та практичні навички проектування програмного забезпечення комп’ютерних систем та електроніки (апаратних засобів комп’ютерних систем та мереж). Комп’ютерні інженери займаються проектуванням апаратно-програмних комплексів, починаючи від вбудованих систем на базі мікропроцессорів, закінчуючи суперкомп’ютерами, високопродуктивними високодоступними системами та Cloud-платформами.

Програмна інженерія вивчає способи анілізу, проектування, реалізації та тестування програмного забезпечення спираючись на математичний апарат дискретної математики, алгоритмічних алгебр, функціонального аналізу, тощо. Програмні інженери займаються розробкою моделей та методів розробки програмного забезпечення – від теорії до практики створення програмних засобів.

Область комп’ютерної інженерії зосереджена не тільки на окремих аспектах програмування, компьютерних систем та мереж, а і на їх інтеграції в існуючі IT-інфраструктури.

Область програмної інженерії зосереджена на питаннях теорії та практики процесу розробки програмного забезпечення, в більшості випадків без прив’язки до існуючих IT-інфрастуруктур та рішень.

Ким працюють випускники кафедри?

Випускники працюють програмістами, інженерами тестування програмного забезпечення, зокрема у сферах вбудованих пристроїв, високопродуктивних обчислень та мережевих застосувань.