Абітурієнту

Чому навчаються студенти, що поступили на спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія»?

Цикл програмування, що складається з:

 • Програмування

 • Системне програмування

 • Веб-програмування

 • Програмування для UNIX-систем

 • Функціональне програмування

 • Програмування вбудованих систем

 • Розробка інтерфейсів користувача

 • Паралельні та розподілені обчислення

 • Інженерія програмного забезпечення

 • Високопродуктивні обчислення

Цикл мережевих технологій, що складається з:

 • Основи телекомунікаційних технологій

 • Комп'ютерні мережі

 • Маршрутизація в комп'ютерних мережах

 • Безпека комп'ютерних мереж та систем

 • Цикл «Апаратне та програмне забезпечення ЕОМ», що складається:

 • Основи апаратного та програмного забезпечення ЕОМ

 • Комп'ютерні системи

 • Мікропроцесорна техніка

 • Архітектура комп'ютерів

 • Системне програмне забезпечення

 • Периферійні пристрої

Цикл фундаментальних дисциплін, що складається з:

 • Вища математика

 • Дискретна математика

 • Диференціальні рівняння

 • Алгоритми та методи обчислень

 • Теорія ймовірності та математична статистика

 • Системи символьної математики

 • Інженерна графіка

 • Фізика

 • Основи напівпровідникової електроніки

Цикл розробки та підтримки баз даних, що складається з:

 • Організація баз даних

 • Інтерфейси систем обміну даних

 • Системи автоматизації підприємств

 • Сучасні СКБД

 • Бази даних для мережевої інфраструктури

Цикл «Обробка інформаційних потоків» , що складається з:

 • Захист інформації у комп'ютерних системах

 • Цифрова обробка сигналів

Навчальний план студентів, що навчаються за спеціалізацією 123 «Комп’ютерна інженерія»

Як подати документи, для вступу на спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія»?

Реєстрація на вступні іспити для вступу за ОС Бакалавр вступників, щодо яких застосовуються спеціальні умови для участі у конкурсному відборі на основі повної загальної середньої освіти. Для реєстрації на іспити вступникам, відповідно до Правил прийому,

потрібно подати в електронній формі копію документа, що посвідчує особу, копію документа про повну загальну середню освіту або довідку закладу освіти про завершення її здобуття до 13 липня 2021 року, копії документів, що підтверджують право вступника на участь у вступному іспиті, фото 3х4 на документи.

Під час реєстрації буде можливість обрати конкурсні предмети відповідно до обраних конкурсних пропозицій (додаток 2.4 розділу ІІ Правил прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2021 році).

Прийом заяв від вступників для участі в конкурсному відборі 14 липня – 23 липня Порядок роботи Приймальної комісії ФРЕКС :

 • з понеділка до п’ятниці – з 9:00 до 17:00

 • 16 липня, 23 липня, 02 серпня – з 9:00 до 18:00

Освітні програми та умови конкурсу Щоб подати документи до вступу на спеціальність Інженерія комп’ютерних систем і мереж (освітній рівень бакалавр) необхідно мати наступні сертифікати ЗНО:

 1. Українська мова (мінімальний бал 101, ваговий коефіцієнт 0.2)

 2. Математика (мінімальний бал 101, ваговий коефіцієнт 0.45)

 3. Історія України, або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія (мінімальний бал 101, ваговий коефіцієнт 0.25)

 4. Додаток до атестату (ваговий коефіцієнт 0.1)

Бюджетне навчання

Максимальний обсяг держзамовлення складає: 100 осіб.

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВСТУПУ НА ОС «БАКАЛАВР»

При поданні заяви вступник пред’являє особисто:

 1. паспорт (документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України «Про громадянство України»);

 2. атестат (документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього);

 3. сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання 2018, 2019, 2020 або 2021 рр. (сертифікат з іноземної мови 2020 р. або 2021 р.) ;

 4. посвідчення про приписку або військовий квиток – для військовозобов’язаних;

 5. документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (за наявності).

До заяви вступник додає:

 1. копію паспорта (документа, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України «Про громадянство України»);

 2. копію Додатка до паспорта про реєстрацію місця проживання особи (форма 13);

 3. копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційного номера);

 4. копію посвідчення про приписку до призовної дільниці (або військового квитка);

 5. 4 кольорових фотокартки 3*4;

 6. 2 конверти (з марками по Україні), один з них зі зворотною адресою;

 7. за потребою – інші документи (Дипломи міжнародних олімпіад, Всеукраїнської олімпіади з базових предметів, Дипломи Малої академії наук, Свідоцтво про навчання на підготовчому відділенні КНУ, довідки – підтвердження права на зарахування за квотами тощо (оригінали або копії).

Детальніше про умови вступу

Категорії осіб, щодо яких застосовуються спеціальні умови на здобуття вищої освіти за державним замовленням та коштом цільових пільгових державних кредитів на основі повної загальної середньої освіти наведено в Додатку 2.5 Правил вступу.

Які додаткові можливості є у студентів Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 1. Іногородні студенти забезпечуються гуртожитком

 2. На території студмістечка розташована Університетська клініка Київського національного університету імені Тараса Шевченка, що забезпечує своєчасну медичну допомогу студентам та співробітникам Університету.

 3. Їдальня, в якій харчуються як студенти так і викладачі Університету. Знаходиться в сусідньому корпусі та пов’язана внутрішнім переходом, має чотири просторих зали.

 4. Університет дає можливість отримати додатково і військову спеціальність на баз Військового інституту. Навчання на військовій кафедрі протягом двох років дає можливість отримати звання офіцеру запасу за військовою спеціальністю.

 5. Для проведення занять з фізкультури та занять спортом Університет має спортивний корпус з залами, басейном та стадіоном.

 6. Студентський парламент Університету дає можливість молоді як спілкування з однолітками так і можливість спробувати себе в активній суспільній діяльності. Додатково це яскраві вечірки, квести, спортивні змагання, конкурси краси та соціальні заходи.